top of page

SenseInception/ AI SOLUTION

Solutions

SenseInception

Giải pháp Thực tế ảo AR cho ngành du lịch-giải trí-văn hóa

Product description

 • Tailored for multiple cultural/ tourism business scenarios, an Augmented Reality (AR) space computing platform is built by SenseTime to integrate virtual and real interactive experiences

 • Based on the 3D high-precision map technology

 • Linking the physical world and the digital world

How it benefit your business

 • Brand competitiveness

 • AR advertising leasing

 • Organic traffics from end users: through strong interactive activities

 • Unique end-user insights: by innovative approaches for multi-purpose business uses

Core function

 • AR navigation

  • Real-time positions and navigates end users to the desired destination by AR virtual route

  • Position deviation does not exceed 2 meters

 • Virtual Marketing

  • Integrated AR visual and features in marketing campaigns brings end-user experience to the next level

 • AR interaction

  • Multi-media virtual content enriches the navigation experience and encourage end users to strongly interact

 • AI Analysis

  • Well-designed to extract valuable end-user insights from their interactive behaviors and to better manage the content distribution

Features

Giải pháp AI + AR SenseInception giúp người dùng cuối định vị và di chuyển tới điểm đến bằng các tuyến đường bằng thực tế ảo tăng cường

AR Navigation & Route

 • Real-time positioning

 • Destination search 

 • 2D and 3D map

 • Virtual route

Giải pháp AI + AR SenseInception giúp nhãn hàng chạy quảng cáo bằng thực tế ảo tăng cường

AR Marketing

 • AR advertising

 • AR coupon

 • Smart content recommendation

 • Campaign management system

Giải pháp AI + AR SenseInception giúp địa điểm du lịch tăng nhiều tương tác với ngườ dùng cuối nhờ vào các tính năng phục dựng di tích 3D, check in và trò chơi hoá bằng thực tế ảo tăng cường

AR Interaction​

 

 • AR guide tour

 • AR photograph

 • Multi-media AR subtitles display

 • AR 3D architect restoration

 • AR check-in

 • AR gamification 

Giải pháp AI + AR SenseInception cung cấp nhà quản lý các thống kê về độ tương tác của người dùng cuối tại các địa điểm cụ thể, nhờ đó đưa ra các quyết định có lợi và kịp thời cho tình hình kinh doanh hiện tại

AI Analysis​

 

 • Heat map statistics

 • Interactive behavior analysis

Applications

Giải pháp AI + AR SenseInception ứng dụng vào hiển thị thông tin, tư liệu, thông số bằng thực tế ảo tăng cường
Giải pháp AI + AR SenseInception ứng dụng để làm hướng dẫn viên ảo cho khách tham quan
Giải pháp AI + AR SenseInception ứng dụng vào phục dựng di tích lịch sử thông qua thực tế ảo tăng cường
Giải pháp AI + AR SenseInception ứng dụng hiển thị các loại tương tác đa chiều với người dùng cuối
Giải pháp AI + AR SenseInception giúp khu du lịch, vui chơi giải trí tăng tương tác với người dùng cuối thông qua trò chơi hóa gamification săn tìm kho báu

Information Display

Guide Tour

Architect Restoration

Interactive Visual

Treasure Hunt Gamification

bottom of page